Jesteś tutaj

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.
 
Podstawa prawna:
1.       Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198),
2.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
3.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 roku).    
          
Biuletyn Informacji Publicznej BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej podzielony został na kilka kategorii, których wybór umożliwia menu przedmiotowe po lewej stronie witryny. Menu składa się z pozycji, które prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do podmenu zawierającego podstrony z informacjami.
 
Opis kolejnych pozycji menu:
 
Strona główna – podstawowe informacje teleadresowe, numer NIP, REGON, konto BWA Wrocław.
Organizacja BWA Wrocław – informacje prawno – organizacyjne dotyczące BWA Wrocław zawarte w 4 pozycjach podmenu:
status prawny – podstawa prawna działania BWA Wrocław (statut i jego zmiany),
struktura własnościowa – informacja o strukturze własnościowej BWA Wrocław,
majątek – informacja o majątku BWA Wrocław,  
organizacja – informacja o wewnętrznej strukturze BWA Wrocław (kadra kierownicza, schemat organizacyjny).
Działalność BWA Wrocław – informacje o działalności BWA Wrocław zawarte w 2 pozycjach podmenu:
przedmiot działalności – informacja o numerze PKD, jak również statutowym przedmiocie działalności BWA Wrocław, 
galerie BWA Wrocław – informacja o 4 galeriach działających w ramach BWA Wrocław (dane teleadresowe, imiona i nazwiska kierowników galerii, informacje o godzinach otwarcia, jak również linki do stron www).
Ogłoszenia – informacja o ogłoszeniach zawarta w 3 pozycjach podmenu:
przetargi - informacja o zamówieniach publicznych,
wolne miejsca pracy – informacja o wolnych miejscach pracy, którymi dysponuje BWA Wrocław,
inne - informacja o pozostałych ważnych ogłoszeniach.
Informacje nieudostępnione – informacja o sposobie uzyskania dostępu do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej BWA Wrocław.
Instrukcja obsługi – opis sposobu korzystania ze strony.
Redakcja - informacja o osobach redagujących stronę.
www.bip.gov.pl – link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
 
Biuletyn Informacji Publicznej BWA Wrocław wyposażony jest w wyszukiwarkę umieszczoną pod panelem menu po lewej stronie witryny pozwalającą szybko dotrzeć do poszukiwanych informacji. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „szukaj”. Wyświetlona zostanie lista podstron zawierających wyszukiwane słowo lub wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć tytuł danej podstrony, wyświetlony w wynikach wyszukiwania.
 
W dolnej części każdej z podstron znajduje się opcja „drukuj” – w prawym dolnym rogu witryny – umożliwiająca wydruk treści podstrony na drukarce lokalnej, jak również informacja o osobie, która przygotowała, zaakceptowała i wprowadziła treść danej podstrony oraz data wprowadzenia danej informacji.
Przygotował: 
Wojciech Kaczmarek / Magdalena Sierżęga - Dybek
Zatwierdził: 
Władysław Kowalski
Wprowadził: 
Magdalena Sierżęga - Dybek
Data dodania: 
pt., 06/18/2010 - 13:25